Месопотамия ЕООД

Наименование Разфасовки
1. pH-метри Дигитални
За нитрати
Лабораторни
Ръчни
2. Автоклави
3. Адаптори и редуктори с шлиф За колби от 2, 4, 6, 10 и 20 литра
4. Азбестови мрежи 16x16
20x20
5. Акупипекс За серийно пипетиране
6. Апарат за бидестилация на вода
7. Апарат на OPCA за газов анализ
8. Апарат на Гербер за гъсти течности Ръчен
Дигитален
9. Апарат на Дийн Старк
10. Апарат на КАБЕ за определяне налягането на капилярна кръв Комплект с 50 бр. капилярки и статив
11. Апарат на Парнас Вагнер
12. Апарат на Рейшуер
13. Апарат на Сокслет с хладник Алин или Димрот
14. Ареометри за масла и бензини – с термометър
15. Ареометри за мляко (млекомери) – с и без термометър
16. Ареометри с или без термометър За антифриз
За глицерин
За натриева основа
За оцетна киселина
За солна киселина
За сярна киселина
И други, по желание на клиента
17. Ареометри стандартни – без термометър Всички видове
18. Ареометри стандартни – с термометър От 0.600 до 1.000 кг/м през 0.1
От 1.000 до 2.000 кг/м през 0.2
От 1.000 до 2.000 кг/м през 0.5
19. Асипетор Дигитален
20. Банки ВОУЛФОВИ с NS кран
От 500 до 20000 мл
21. Банки реактивни, градуирани – на винт или с шлиф От 25 мл до 10 000 мл
22. Барометри – комбинирани Механични
Дигитални
23. Блюдо ПЕТРИ йенски
24. Блюдо кристализатор От 10 мл до 2500 мл
25. Блюдо порцеланово, облодънно
26. Блюдо порцеланово, плоскодънно
27. Брони за термометри – ЩОК и контактни
28. Брояч за кръвна картина
29. Бутирометри – комплект
30. Бъркалка електрическа
31. Бъркалка магнитна
32. Бъркалки стъклени
33. Бюрети КИП
34. Бюрети МИКРО – с прав или извит кран
35. Бюрети МОР по Шелбах – с прав или извит кран
36. Бюрети МОР – с прав или извит кран
37. Бюрети автоматични
38. Ваксинни блюда с дупка
39. Вакуум помпа
40. Вакуумен адаптор
41. Вани по Коплен
42. Вани по Хелендал
43. Вани по Шифендекер
44. Вани стъклени – четериъгълни и кръгли
45. Везни електронни Различен обхват и точност
46. Везни техн. в комп. с грамове До 0.200 кг и до 1.000 кг
47. Вискозиметри КАНОН-ФЕНСКЕ Различни обхвати
48. Вискозиметри УБЕ-ЛОГДЕ
49. Вискозиметри по Енглер
50. Влагомери С косъм – с и без терм.
Дигитални
За дървесина
За сауна, кръгли
С терм.
С два терм.
За зърно с терм.
51. Водни бани
52. Водни помпи
53. Восък червен на пръчки
54. Връхчета за авт. пипети
55. Газова горелка по Бунзен
56. Гилзи екстракционни
57. Глюкометър
58. Грамове комплект За везни
59. Гутатори бели или кафяви
60. Гутатори по Strokscheim
61. Гутатори по Шустер
62. Денситометри
63. Дестилатори – метални и стъклени От 3.5 л/ч до 50 л/ч
64. Диоптомер
65. Диспензери
66. Дозатори дигитални VARI
67. Дози
68. Дрексели
69. Държател – щипки
70. Ексикатор Новус – с или без кран
71. Ексикатор за Сокслет
72. Електрод резервен за pH-метри
73. Епруветки Стъклени, PP, PPE
Градуирани
Микро
На винт
Дебелостенни
Тънкостенни
Центрофужни
Fiolax
74. Захаромери по Дюжарден
75. Захаромери с термометър
76. Захаромери – битови
77. Индикатори Дуоколор
Триколор
Универсален
Фенолфталейн
Прецизен - всички pH
78. Йозета
79. Камери На Бюркер
На Нойбауер
На Фукс-Розентал
На Тома
На Тюрк
80. Колби Дестилационни по Енглер
Ерленмайер – с и без шлиф
Йодни
Келдал
Мерителни
Облодънни – с и без шлиф
По Роукс
Пръскалки – стъклени и пластмасови
Смукателни
Стоящи – с и без шлиф
Двугърлени
Тръгърлени
81. Кондензатор за тъмно зрително поле
82. Контейнери за инфекциозни материали
83. Конуси Имхоф
84. Кранчета Вакумни
Еднопътни
Двупътни
Трипътни
85. Кристализатор с улей
86. Круши
87. Кювети
88. Ладийки порцеланови
89. Лампи спиртни йенско стъкло
90. Ланcети стерилни
91. Лопатки за вземане на проби
92. Лъжичка – шпатула
93. Магнитна пръчка
94. Магнитчета с PTFE покритие
95. Маркучи лабораторни PVC
Гумени
Силиконови
96. Маски противопрахови
97. Мензури Порцеланови
Стъклени
PPE
98. Микроскопи Бинокулярен
Монокулярен
Медицински
99. Млекомер по Гербер С и без термометър
100. Монометри
101. Муфи
102. Нитрометри по Лунге
103. Очила предпазни
104. Папка за 50 бр. предметни стъкла
105. Парафилм „M“
106. Пеницилинови шишенца
107. Перли стъклени
108. Пещи Електронни
Марсови
Муфелни
Тиглови
109. Пикнометри По Гей-Люсак
По Рейшуер
110. Пинсети
111. Пипети
112. Писец за стъкло
113. Плочи за ексикатори От ⌀10 до ⌀30 см
114. Покривни стъкла
115. Помпи за разфасовка
116. Предметни стъкла За диагностика
За кръвни групи
Матирани
Шлифовани
Нешлифовани
117. Пясъчна баня
118. Пясъчни часовници
119. Реактивни шишета
120. Реле за дестилатори
121. Рефрактомер – за определяне на сухо вещестество
122. Ръкавици PVC, химически
Домакински
Медицински
Стерилни
Нестерилни
Топлопредпазващи
123. Сита лабораторни Всички размери
124. Скалпели
125. Соломери – с или без термометър
126. Спиртомери с термометър Прецизни
127. Спиртомери – битови
128. Спринцовки стъклени 2, 5, 10 и 20 мл.
129. Стативи
130. Стерилизатори На Кох
Минитерм
131. Сушилни
132. Тапи
133. Тегловни стъкла
134. Термометри – живачна и спиртна скала
135. Термостат
136. Тигли порцеланови С форма на чашка
Висока, средна и ниска форма
ШОТ
137. Трихинелоскоп
138. Тръби всички размери
139. Уплътнения гумени конични (маншони)
140. Уринометри с и без термометър
141. Филтри мембранни
142. Филтърна хартия – пакетна, на кръгчета или рула
143. Фунии Аналитични
Бюхнер – порцеланови и стъклени
Делителни – крушовидни и цилиндрични
Йенски оребрени
От PPE
ШОТ с филтър
144. Хавани с пестик
145. Хематокрифни тръбички
146. Хладник на „Алин“, „Димрот“ и „Либих“ Обратен
Прав
Спирален
147. Хронометри – за две времена
148. Центрофуга лабораторна
149. Цилиндри мерителни
150. Часовникови стъкла – всички диаметри
151. Часовници – лабораторни
152. Чаши БЕХЕР От кварцово стъкло
Порцеланови
Пластмасови
От полипропилен
153. Чаши БЕХЕР – йенски Висока форма
Ниска форма – с и без дръжка
154. Чаши за изследване на урина с капак от PPE
155. Чашки за бутирометри
156. Четки
157. Шишета лабораторни, PPE
158. Шлифове Външни
Вътрешни
Тип коляно
Кривки
159. Шпатули за медицински нужди
160. Щендер за предметни стъкла
161. Щипки
162. Щит прозрачен лицев

This page is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.